OSBO JCC Topklasse E dd 13-feb-16
RONDE 1
De Toren E1 De Toren E2 3-1
8589856 Abel Hogenhout 8557945 Roef Corbijn 1-0
8558583 Mahbod Hatamirad 8589900 Vera Maters 1-0
8571827 Pjotr Dam 8633922 Mark Shrubsole 1-0
8589878 Fardad Nejad 8634054 Demian Wellink 0-1
De Toren E3 MSV E1 0-4
8665151 Rick Wellink 8508115 Wessel Adema 0-1
8623439 Guyon Terpstra 8553358 Florian Molanus 0-1
8558308 Floris van Gemert 8572938 Eva Molanus 0-1
8665085 Raphaël Grandia 8570012 Luca Smit 0-1
ASV E1 De Cirkel E3 1-3
8624880 Hüseyin Ersoy 8626068 Magi Shirikova 0-1
8622361 Pepijn de Waal 8674798 David Veenstra 1-0
8647452 Yigit Özyilmaz 8618005 Joas Achterstraat 0-1
8638465 Davud Ekmekci 8659123 Moses de Jong 0-1
De Cirkel E1 De Cirkel E2 1-3
8547638 Quint de Jong 8659134 Benaiah de Jong 0-1
8618720 Koen van Wijngaarden 8630270 Alexander Ivanov 0-1
8602473 Thimo Nooteboom 8659145 Quinten Fluit 0-1
8664777 Boaz Wierper 8613330 Tarek Bouwmeester 1-0
De Elster Toren E1 De Elster Toren E2 4-0
8579351 Mike van Bergen van der Grijp 8630622 Lars van der Putten 1-0
8579307 Marco Wieland 8639279 Mees Garritsen 1-0
8588173 Sjoerd Vosselman Bosch 8687998 Lars van Workum 1-0
8590021 Luc Lagendijk xxx 1-0R
Tornado E1 Doetinchem E1 3-1
8625749 Sam van de Logt 8667934 Yosef Alhasan 0-1
8566525 Ivan Wijono 8632349 Cees Wentink 1-0
8623263 Marijn Meurs 8632195 Twan Greven 1-0
8532700 Thomas Hol 8632327 Thijs Roszmüller 1-0
DSG Pallas E1 DSG Pallas E2 3-1
8582266 Bas Capel 8615937 Puck Egbers 1-0
8519104 Walter Kaemingk 8631095 Rik de Jong 1-0
8613572 Nijs Ogink 8670772 Vigo Stam 1-0
8636375 Noah-Raven Wubs 8647705 Tayke Oonk 0-1
RONDE 2
Doetinchem E1 De Cirkel E1 2-2
8667934 Yosef Alhasan 8547638 Quint de Jong 0-1
8632349 Cees Wentink 8618720 Koen van Wijngaarden 1-0
8632195 Twan Greven 8602473 Thimo Nooteboom 1-0
8679341 Colin Franken 8664777 Boaz Wierper 0-1
De Cirkel E2 DSG Pallas E1 0-4
8664744 Nathan Rienks 8582266 Bas Capel 0-1
8659134 Benaiah de Jong 8519104 Walter Kaemingk 0-1
8659145 Quinten Fluit 8613572 Nijs Ogink 0-1
8613330 Tarek Bouwmeester 8636375 Noah-Raven Wubs 0-1
DSG Pallas E2 De Toren E3 ½-3½
8631095 Rik de Jong 8665151 Rick Wellink 0-1
8670772 Vigo Stam 8623439 Guyon Terpstra 0-1
8647705 Tayke Oonk 8558308 Floris van Gemert ½-½
8615937 Puck Egbers 8557670 Iva Binnendijk 0-1
De Toren E2 Tornado E1 0-4
8557945 Roef Corbijn 8625749 Sam van de Logt 0-1
8633999 Ruben Loonen 8566525 Ivan Wijono 0-1
8589900 Vera Maters 8623263 Marijn Meurs 0-1
8633922 Mark Shrubsole 8532700 Thomas Hol 0-1
De Cirkel E3 De Toren E1 1-3
8626068 Magi Shirikova 8589856 Abel Hogenhout 0-1
8674798 David Veenstra 8558583 Mahbod Hatamirad 0-1
8618005 Joas Achterstraat 8571827 Pjotr Dam 0-1
8659123 Moses de Jong 8589878 Fardad Nejad 1-0
MSV E1 De Elster Toren E1 3-1
8508115 Wessel Adema 8579351 Mike van Bergen van der Grijp 1-0
8553358 Florian Molanus 8579307 Marco Wieland 0-1
8572938 Eva Molanus 8588173 Sjoerd Vosselman Bosch 1-0
8552973 Leon van den Berg 8590021 Luc Lagendijk 1-0
De Elster Toren E2 ASV E1 2-2
8630622 Lars van der Putten 8624880 Hüseyin Ersoy 0-1
8639279 Mees Garritsen 8622361 Pepijn de Waal 1-0
8687998 Lars van Workum 8647452 Yigit Özyilmaz 1-0
xxx 8638465 Davud Ekmekci 0-1R
RONDE 3
De Cirkel E1 De Elster Toren E2 3½-½
8547638 Quint de Jong 8630622 Lars van der Putten 1-0
8618720 Koen van Wijngaarden 8639279 Mees Garritsen ½-½
8602473 Thimo Nooteboom 8687998 Lars van Workum 1-0
8664777 Boaz Wierper xxx 1-0R
DSG Pallas E2 De Toren E2 ½-3½
8670772 Vigo Stam 8634054 Demian Wellink 0-1
8647705 Tayke Oonk 8633999 Ruben Loonen 0-1
8615937 Puck Egbers 8633922 Mark Shrubsole ½-½
8631095 Rik de Jong 8589900 Vera Maters 0-1
De Toren E1 Tornado E1 3½-½
8589856 Abel Hogenhout 8625749 Sam van de Logt 1-0
8558583 Mahbod Hatamirad 8566525 Ivan Wijono 1-0
8571827 Pjotr Dam 8623263 Marijn Meurs 1-0
8589878 Fardad Nejad 8532700 Thomas Hol ½-½
ASV E1 Doetinchem E1 1-3
8622361 Pepijn de Waal 8667934 Yosef Alhasan 0-1
8624880 Hüseyin Ersoy 8632349 Cees Wentink 0-1
8647452 Yigit Özyilmaz 8632195 Twan Greven 1-0
8638465 Davud Ekmekci 8632327 Thijs Roszmüller 0-1
DSG Pallas E1 MSV E1 1-3
8582266 Bas Capel 8508115 Wessel Adema 0-1
8519104 Walter Kaemingk 8553358 Florian Molanus 0-1
8613572 Nijs Ogink 8572938 Eva Molanus 1-0
8636375 Noah-Raven Wubs 8570012 Luca Smit 0-1
De Toren E3 De Cirkel E2 1-3
8623439 Guyon Terpstra 8613330 Tarek Bouwmeester 1-0
8558308 Floris van Gemert 8630270 Alexander Ivanov 0-1
8557670 Iva Binnendijk 8659134 Benaiah de Jong 0-1
8665085 Raphaël Grandia 8664744 Nathan Rienks 0-1
De Elster Toren E1 De Cirkel E3 4-0
8579351 Mike van Bergen van der Grijp 8626068 Magi Shirikova 1-0
8579307 Marco Wieland 8674798 David Veenstra 1-0
8588173 Sjoerd Vosselman Bosch 8618005 Joas Achterstraat 1-0
8590021 Luc Lagendijk 8659123 Moses de Jong 1-0
RONDE 4
MSV E1 De Toren E1 2-2
8508115 Wessel Adema 8558583 Mahbod Hatamirad 0-1
8553358 Florian Molanus 8589856 Abel Hogenhout 1-0
8572938 Eva Molanus 8571827 Pjotr Dam 0-1
8552973 Leon van den Berg 8589878 Fardad Nejad 1-0
De Cirkel E3 De Elster Toren E2 3½-½
8626068 Magi Shirikova 8639279 Mees Garritsen ½-½
8674798 David Veenstra 8630622 Lars van der Putten 1-0
8618005 Joas Achterstraat 8687998 Lars van Workum 1-0
8659123 Moses de Jong xxx 1-0R
De Cirkel E2 De Elster Toren E1 0-4
8664744 Nathan Rienks 8579351 Mike van Bergen van der Grijp 0-1
8659134 Benaiah de Jong 8579307 Marco Wieland 0-1
8630270 Alexander Ivanov 8588173 Sjoerd Vosselman Bosch 0-1
8659145 Quinten Fluit 8590021 Luc Lagendijk 0-1
Doetinchem E1 De Toren E3 2-2
8667934 Yosef Alhasan 8558308 Floris van Gemert ½-½
8632195 Twan Greven 8557670 Iva Binnendijk 1-0
8632327 Thijs Roszmüller 8665151 Rick Wellink 0-1
8679341 Colin Franken 8665085 Raphaël Grandia ½-½
ASV E1 DSG Pallas E2 2-2
8622361 Pepijn de Waal 8647705 Tayke Oonk 1-0
8624880 Hüseyin Ersoy 8615937 Puck Egbers 1-0
8647452 Yigit Özyilmaz 8631095 Rik de Jong 0-1
8638465 Davud Ekmekci 8670772 Vigo Stam 0-1
Tornado E1 DSG Pallas E1 2-2
8625749 Sam van de Logt 8582266 Bas Capel 0-1
8566525 Ivan Wijono 8519104 Walter Kaemingk 0-1
8623263 Marijn Meurs 8613572 Nijs Ogink 1-0
8532700 Thomas Hol 8636375 Noah-Raven Wubs 1-0
De Toren E2 De Cirkel E1 1-3
8557945 Roef Corbijn 8547638 Quint de Jong 0-1
8633999 Ruben Loonen 8618720 Koen van Wijngaarden 0-1
8634054 Demian Wellink 8602473 Thimo Nooteboom 1-0
8633922 Mark Shrubsole 8664777 Boaz Wierper 0-1
RONDE 5
De Cirkel E1 DSG Pallas E1 2-2
8547638 Quint de Jong 8582266 Bas Capel 1-0
8618720 Koen van Wijngaarden 8519104 Walter Kaemingk 0-1
8602473 Thimo Nooteboom 8613572 Nijs Ogink 0-1
8664777 Boaz Wierper 8636375 Noah-Raven Wubs 1-0
De Toren E2 ASV E1 4-0
8557945 Roef Corbijn 8622361 Pepijn de Waal 1-0
8634054 Demian Wellink 8624880 Hüseyin Ersoy 1-0
8633999 Ruben Loonen 8647452 Yigit Özyilmaz 1-0
8589900 Vera Maters 8638465 Davud Ekmekci 1-0
De Toren E3 De Cirkel E3 3-1
8665151 Rick Wellink 8626068 Magi Shirikova 1-0
8623439 Guyon Terpstra 8674798 David Veenstra ½-½
8665085 Raphaël Grandia 8618005 Joas Achterstraat ½-½
8557670 Iva Binnendijk 8659123 Moses de Jong 1-0
De Elster Toren E2 DSG Pallas E2 2-2
8639279 Mees Garritsen 8615937 Puck Egbers 1-0
8630622 Lars van der Putten 8631095 Rik de Jong 1-0
8687998 Lars van Workum 8670772 Vigo Stam 0-1
xxx 8647705 Tayke Oonk 0-1R
Doetinchem E1 De Cirkel E2 3-1
8667934 Yosef Alhasan 8664744 Nathan Rienks 1-0
8632349 Cees Wentink 8630270 Alexander Ivanov 1-0
8632195 Twan Greven 8659145 Quinten Fluit 1-0
8632327 Thijs Roszmüller 8613330 Tarek Bouwmeester 0-1
Tornado E1 MSV E1 1-3
8625749 Sam van de Logt 8508115 Wessel Adema 0-1
8566525 Ivan Wijono 8553358 Florian Molanus 1-0
8623263 Marijn Meurs 8572938 Eva Molanus 0-1
8532700 Thomas Hol 8570012 Luca Smit 0-1
De Toren E1 De Elster Toren E1 1-3
8558583 Mahbod Hatamirad 8579351 Mike van Bergen van der Grijp 0-1
8589856 Abel Hogenhout 8579307 Marco Wieland 1-0
8571827 Pjotr Dam 8588173 Sjoerd Vosselman Bosch 0-1
8589878 Fardad Nejad 8590021 Luc Lagendijk 0-1
RONDE 6
DSG Pallas E1 De Toren E1 0-4
8582266 Bas Capel 8589856 Abel Hogenhout 0-1
8519104 Walter Kaemingk 8571827 Pjotr Dam 0-1
8613572 Nijs Ogink 8558583 Mahbod Hatamirad 0-1
8636375 Noah-Raven Wubs 8589878 Fardad Nejad 0-1
De Cirkel E2 ASV E1 3-1
8659134 Benaiah de Jong 8624880 Hüseyin Ersoy 0-1
8630270 Alexander Ivanov 8622361 Pepijn de Waal 1-0
8659145 Quinten Fluit 8647452 Yigit Özyilmaz 1-0
8613330 Tarek Bouwmeester 8638465 Davud Ekmekci 1-0
MSV E1 De Cirkel E1 3-1
8508115 Wessel Adema 8547638 Quint de Jong ½-½
8553358 Florian Molanus 8618720 Koen van Wijngaarden 1-0
8572938 Eva Molanus 8602473 Thimo Nooteboom 1-0
8552973 Leon van den Berg 8664777 Boaz Wierper ½-½
DSG Pallas E2 De Cirkel E3 2½-1½
8631095 Rik de Jong 8626068 Magi Shirikova 1-0
8670772 Vigo Stam 8674798 David Veenstra ½-½
8647705 Tayke Oonk 8618005 Joas Achterstraat 1-0
8615937 Puck Egbers 8659123 Moses de Jong 0-1
De Elster Toren E2 De Toren E2 0-4
8639279 Mees Garritsen 8557945 Roef Corbijn 0-1
8630622 Lars van der Putten 8633999 Ruben Loonen 0-1
8687998 Lars van Workum 8634054 Demian Wellink 0-1
xxx 8633922 Mark Shrubsole 0-1R
De Toren E3 Tornado E1 0-4
8623439 Guyon Terpstra 8625749 Sam van de Logt 0-1
8665151 Rick Wellink 8566525 Ivan Wijono 0-1
8558308 Floris van Gemert 8623263 Marijn Meurs 0-1
8665085 Raphaël Grandia 8532700 Thomas Hol 0-1
De Elster Toren E1 Doetinchem E1 4-0
8579351 Mike van Bergen van der Grijp 8632349 Cees Wentink 1-0
8579307 Marco Wieland 8632195 Twan Greven 1-0
8588173 Sjoerd Vosselman Bosch 8632327 Thijs Roszmüller 1-0
8590021 Luc Lagendijk 8679341 Colin Franken 1-0
RONDE 7
Tornado E1 De Elster Toren E1 2-2
8625749 Sam van de Logt 8579351 Mike van Bergen van der Grijp 1-0
8566525 Ivan Wijono 8579307 Marco Wieland 0-1
8623263 Marijn Meurs 8588173 Sjoerd Vosselman Bosch 1-0
8532700 Thomas Hol 8590021 Luc Lagendijk 0-1
De Cirkel E1 DSG Pallas E2 4-0
8547638 Quint de Jong 8670772 Vigo Stam 1-0
8618720 Koen van Wijngaarden 8647705 Tayke Oonk 1-0
8602473 Thimo Nooteboom 8615937 Puck Egbers 1-0
8664777 Boaz Wierper 8631095 Rik de Jong 1-0
De Toren E2 MSV E1 0-4
8557945 Roef Corbijn 8508115 Wessel Adema 0-1
8634054 Demian Wellink 8553358 Florian Molanus 0-1
8633999 Ruben Loonen 8572938 Eva Molanus 0-1
8589900 Vera Maters 8570012 Luca Smit 0-1
Doetinchem E1 De Elster Toren E2 2½-1½
8667934 Yosef Alhasan 8639279 Mees Garritsen 1-0
8632349 Cees Wentink 8630622 Lars van der Putten 0-1
8632195 Twan Greven 8687998 Lars van Workum ½-½
8679341 Colin Franken xxx 1-0R
De Toren E1 De Cirkel E2 4-0
8589856 Abel Hogenhout 8664744 Nathan Rienks 1-0
8558583 Mahbod Hatamirad 8659134 Benaiah de Jong 1-0
8571827 Pjotr Dam 8630270 Alexander Ivanov 1-0
8589878 Fardad Nejad 8613330 Tarek Bouwmeester 1-0
De Cirkel E3 DSG Pallas E1 ½-3½
8626068 Magi Shirikova 8582266 Bas Capel 0-1
8674798 David Veenstra 8519104 Walter Kaemingk 0-1
8618005 Joas Achterstraat 8613572 Nijs Ogink 0-1
8659123 Moses de Jong 8636375 Noah-Raven Wubs ½-½
ASV E1 De Toren E3 1-3
8624880 Hüseyin Ersoy 8623439 Guyon Terpstra 0-1
8622361 Pepijn de Waal 8557670 Iva Binnendijk 1-0
8647452 Yigit Özyilmaz 8558308 Floris van Gemert 0-1
8638465 Davud Ekmekci 8665151 Rick Wellink 0-1
Barrage
Tornado E1 De Cirkel E1 1-3
8625749 Sam van de Logt 8547638 Quint de Jong 0-1
8566525 Ivan Wijono 8618720 Koen van Wijngaarden 0-1
8623263 Marijn Meurs 8602473 Thimo Nooteboom 1-0
8532700 Thomas Hol 8664777 Boaz Wierper 0-1