Aanmelden

Nieuws

 

Algemene Vergadering OSBO, 2 december (online)

De Algemene Vergadering van de OSBO zal op 2 december 2020 online plaatsvinden. De uitnodiging om deze bij te wonen is inmiddels aan de secretariaten van de verenigingen verzonden.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Notulen AV 20 november 2019 (Zie site)
3. Jaarverslag 2019– 2020 (Zie site)
4. Jaarrekening 2019 – 2020 (Zie site)
5. Verslag kascontrolecommissie
b)benoemen reservelid, G. Malestein aftredend
6. Verkiezing voorzitter (kandidaat: G.J. van Vliet)
7. Contributieverlaging (Zie site)
8. Corona-crisis
9. OSBO Jubileum 75 jaar

Laat een bericht achter

U moet ingelogged zijn om een bericht te plaatsen!